Algemene leveringsvoorwaarden

Wilt u de algemene voorwaarden voor levering van energie aan kleinverbruikers* nog eens rustig nalezen? Dat kan. U kunt ze hieronder downloaden.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld conform gemaakte afspraken tussen alle energieleveranciers, de Consumentenbond en EnergieNed (brancheorganisatie voor de energiebedrijven). Onderstaande voorwaarden gelden vanaf 1 april 2017.

* Onder kleinverbruikers verstaan wij particuliere klanten (consumenten) en kleinzakelijke klanten (MKB)

Daarnaast vindt u hier een toelichting, de Gedragscode Consument en Energieleverancier en onze kwaliteitscriteria.