Alles over betalen

Bij Eneco kunt op twee manieren betalen. Via automatische incasso of met een acceptgiro. Automatisch betalen is gemakkelijk en voordelig. U ontvangt namelijk een korting van € 1,21 per factuur, wanneer u Eneco machtigt om maandelijks het termijnbedrag van uw rekening af te schrijven. Deze korting wordt verrekend op uw jaarafrekening. U kunt uw betaalwijze zelf aanpassen via Mijn Eneco of contact opnemen met onze Klantenservice.

Regel automatische incasso via Mijn Eneco


Machtiging

Het is mogelijk om iemand toestemming te geven om uw energiezaken voor u te regelen. De gemachtigde is bevoegd om uw gegevens te raadplegen en eventueel te wijzigen. Uw privacy is belangrijk. Daarom zullen wij de gemachtigde altijd controleren d.m.v. controlevragen.

Wilt u iemand machtigen? Vul hiervoor onderstaand formulier in (Machtiging niet-contractant). Na ondertekening stuurt u dit formulier terug naar Eneco. Denk er aan om kopieën van uw identiteitsbewijs van u en uw contactpersoon bij te sluiten. Wij verwerken de gegevens in onze administratie en u ontvangt een bevestiging van uw machtiging. Download machtigingsformulier.

Veelgestelde klantvraag 

"Ik heb Eneco gemachtigd om mijn termijnbedrag automatisch van mijn rekening te schrijven. Ik zou daarvoor korting krijgen. Waarom zie ik dan geen korting terug op mijn factuur?"

Eneco geeft antwoord: De korting die u ontvangt voor de betaling met automatische incasso vindt u niet op uw maandelijkse factuur. Wij verrekenen de korting (€ 1,21 inclusief btw, per factuur) op de jaarafrekening. 

Het betaalproces van Eneco

In onderstaand overzicht kunt u zien wanneer wij uw betaling verwachten en wat de eventuele gevolgen zijn van een betalingsachterstand.

1. Uw factuur

Zorg ervoor dat het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen is voldaan. Betaalt u met automatische incasso? Zorgt u dan voor voldoende saldo op uw bankrekening op de incassodatum.

2. Herinnering

Voldoet u niet aan deze betalingsverplichting, dat kan gebeuren. U ontvangt een herinnering. Voorkom bijkomende kosten en betaal alsnog binnen 14 dagen.

3. Laatste betaalmogelijkheid

Mocht u ook geen gehoor geven aan deze herinneringen, dan ontvangt u een incassobrief. Dit is uw laatste mogelijkheid om te betalen. Er komen minimaal €40,- incassokosten bovenop uw factuur. De exacte hoogte van de incassokosten wordt berekend volgens de WIK (Wet Incassokosten).

4. Aankondiging einde levering

Wanneer u ook niet de laatste mogelijkheid tot betalen heeft voldaan, dan ontvangt u een vooraankondiging. De levering van uw energie zal worden gestopt. Dit gebeurt 10 dagen na de vooraankondiging. Handel dus snel en vul het openstaande saldo aan.

5. Beëindiging leveringscontract

Zijn de 10 dagen na de vooraankondiging verstreken en heeft u nog steeds een openstaand saldo? Dan zijn wij genoodzaakt de levering daadwerkelijk te stoppen. We beëindigen het contract en geven dit door aan de netbeheerder. U heeft wel nog steeds een betalingsverplichting, inclusief de incassokosten. Hiervoor kunnen we een deurwaarder inschakelen.

 

Incassobeleid

Natuurlijk kan het wel eens voorkomen dat u uw facturen niet op tijd betaalt. Samen zoeken we naar een passende oplossing. Gaat het u een keer niet lukken? Neem direct contact met ons op voor een eventuele betalingsregeling.

Zo voorkomt u eventuele bijkomende incassokosten of zelfs ongewenst bezoek in de vorm van een deurwaarder. Bel ons op 0900-0601 (uw gebruikelijke belkosten) Bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur.

Wat kunt u doen om afsluiting te voorkomen?

Als er sprake is van zeer ernstige gezondheidsrisico’s door ziekte van u of een medebewoner. Dan zullen wij het afsluittraject stopzetten. Hiervoor heeft u een doktersverklaring nodig.

Wanneer u schuldhulpverlening aanvraagt, gaan wij niet verder het afsluittraject in. Uw gemeente kan u daarin bijstaan.  Download bijlage schuldhulpverlening

 

- +
Direct contact

Hulp nodig?

Neem contact op via 0900 – 0601 (uw gebruikelijke belkosten). Bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur. 

  • Liever chatten? We zitten er klaar voor. Start de chat.

    Er is even geen chatmedewerker beschikbaar.

  • U kunt ons ook bereiken via social media.

    FacebookTwitter