Voorschotbedrag, wat is dat?

Uw voorschot is een schatting van uw verbruik over het gehele jaar, gedeeld door 12 maanden. Uw voorschotbedrag is dus elke maand even hoog. Waarschijnlijk verbruikt u in de winter iets meer dan dat u betaalt, terwijl u in de zomer weer net iets meer betaalt dan uw werkelijke verbruik.

Maar een vast maandbedrag is voor u wel zo helder. Is er iets veranderd in uw situatie? Heeft u bijvoorbeeld isolatie aangebracht? Dat kan aanzienlijk schelen in uw energieverbruik. In Mijn Eneco kunt u met maximaal 10% uw voorschotbedrag eenvoudig aanpassen. 

 

De berekening van uw voorschotbedrag

Uw voorschotbedrag wordt ieder verbruiksjaar opnieuw berekend. Op basis van uw gebruik in het afgelopen jaar of de door u doorgegeven meterstanden bepalen wij een maandbedrag. Daarnaast  nemen we de volgende factoren mee in de berekening;

  • De temperaturen van een gemiddelde winter
  • De huidige tarieven
  • De verwachte energieprijs

Bent u een nieuwe klant of bent u net verhuisd? Dan ontvangen wij van uw netbeheerder het verwachte energieverbruik.

Het voorschotbedrag is een schatting; we verrekenen uw werkelijke verbruik met de jaarafrekening. Zo betaalt u enkel voor de werkelijk verbruikte energie.

Verhogen of verlagen van uw voorschotbedrag

Het kan natuurlijk altijd dat uw leefsituatie wijzigt, uw verbruikspatroon verandert of dat de tarieven wijzigen. Dan kunt u eenvoudig uw voorschotbedrag aanpassen via Mijn Eneco. Daar zit wel een maximum van 10% hoger of lager aan. Wilt u het bedrag toch verder verlagen? Neem telefonisch contact met ons op. Wellicht kunnen wij dit voor u aanpassen. Uiteraard moet het voorschotbedrag wel hoger zijn dan de netbeheerkosten.

Wanneer wordt het voorschot bepaald?

Na uw aanmelding ontvangt u van Eneco een contractbevestiging. Op deze bevestiging staat uw voorschotbedrag vermeld. Let op, dit is een indicatie. De definitieve berekening wordt gedaan na de start van levering. Binnen twee weken na de start van de levering krijgt u bericht met het definitieve bedrag. Ieder jaar wordt uw voorschotbedrag opnieuw onder de loep gelegd aan de hand van uw jaarafrekening. Uw nieuwe voorschotbedrag is terug te vinden op deze jaarafrekening.