Alles over betalen

Maandelijks betaalt u een vast voorschotbedrag. Dit is een voorschot op u geschatte energieverbruik. Aan het einde van het verbruiksjaar verrekenen wij dit voorschot met de daadwerkelijke energiekosten. Dit doen wij in een jaarafrekening.

Het betaalproces van Eneco

Natuurlijk kan het wel eens voorkomen dat u uw facturen niet op tijd betaalt. Een betalingsachterstand proberen we te voorkomen. Gaat het u een keer niet lukken? Neem direct contact met ons op voor een eventuele betalingsregeling.

In onderstaand overzicht kunt u zien wanneer wij uw betaling verwachten en wat de eventuele gevolgen zijn van een betalingsachterstand.

 1. Uw factuur

  Zorg ervoor dat het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen is voldaan. Betaalt u met automatische incasso? Zorgt u dan voor voldoende saldo op uw bankrekening op de incassodatum.
 1. Herinnering

  Voldoet u niet aan deze betalingsverplichting, dat kan gebeuren. U ontvangt een herinnering. Voorkom bijkomende kosten en betaal alsnog binnen 14 dagen.
 1. Laatste betaalmogelijkheid

  Mocht u ook geen gehoor geven aan deze herinneringen, dan ontvangt u een incassobrief. Dit is uw laatste mogelijkheid om te betalen. Er komen minimaal €40,- incassokosten bovenop uw factuur.
 1. Aankondiging einde levering

  Wanneer u ook niet de laatste mogelijkheid tot betalen heeft voldaan, dan ontvangt u een vooraankondiging. De levering van uw energie zal worden gestopt. Dit gebeurt 10 dagen na de vooraankondiging. Handel dus snel en vul het openstaande saldo aan.
 1. Beëindiging leveringscontract

  Zijn de 10 dagen na de vooraankondiging verstreken en heeft u nog steeds een openstaand saldo? Dan zijn wij genoodzaakt de levering daadwerkelijk te stoppen. We beëindigen het contract en geven dit door aan de netbeheerder. U heeft wel nog steeds een betalingsverplichting, inclusief de incassokosten. Hiervoor kunnen we een deurwaarder inschakelen.

Automatische incasso

Bij Eneco kunt op twee manieren betalen. Via automatische incasso of met een acceptgiro. Automatisch betalen is gemakkelijk en voordelig. U ontvangt namelijk een korting van € 1,21 per factuur, wanneer u Eneco machtigt om maandelijks het termijnbedrag van uw rekening af te schrijven. Deze korting wordt verrekend op uw jaarafrekening.

Regel automatische incasso


Machtiging

Het is mogelijk om iemand toestemming te geven om uw energiezaken voor u te regelen. De gemachtigde is bevoegd om uw gegevens te raadplegen en eventueel te wijzigen. Wij gaan hier zorgvuldig mee om, we nemen uw privacy graag in acht.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Uw privacy is belangrijk. Daarom zullen wij gemachtigde altijd controleren d.m.v. controlevragen

Wilt u iemand machtigen? Print dan dit formulier en vul het in. Na ondertekening stuurt u dit formulier terug naar Eneco. Denk er aan om kopieën van uw identiteitsbewijs van u en uw contactpersoon bij te sluiten.

 

Veel voorkomende klantvraag 

Ik heb Eneco gemachtigd om mijn termijnbedrag automatisch van mijn rekening te schrijven. Ik zou daarvoor korting krijgen. Waarom zie ik dan geen korting terug op mijn factuur?

Eneco geeft antwoord: De korting die u ontvangt voor de betaling met automatische incasso vindt u niet op uw maandelijkse factuur. Wij verrekenen de korting (€1,21 inclusief btw, per factuur) op de jaarafrekening. 

Incassobeleid

Soms ontsnapt het aan uw aandacht, soms zit u er net even wat minder warmpjes bij. Lukt het een keer niet om aan uw betalingsverplichting te voldoen? Neem dan direct contact met ons op. Samen zoeken we naar een passende oplossing, zoals het treffen van een betalingsregeling. 

Zo voorkomt u eventuele bijkomende incassokosten of zelfs ongewenst bezoek in de vorm van een deurwaarder.

Bel 0900-0601
(Uw gebruikelijke telefoonkosten)


Wat kunt u doen om afsluiting te voorkomen?

Als er sprake is van zeer ernstige gezondheidsrisico’s door ziekte van u of een medebewoner. Dan zullen wij het afsluittraject stopzetten. Hiervoor heeft u een doktersverklaring nodig.

Wanneer u schuldhulpverlening aanvraagt, gaan wij niet verder het afsluittraject in. Uw gemeente kan u daarin bijstaan. Meer informatie vind u hier.