Energiebelasting en ODE

Over het gebruik van stroom en gas betaalt u belasting. Met de heffing wil de overheid een lagere CO2-uitstoot en een lager energieverbruik stimuleren. De energiebelasting wordt door de energieleverancier in rekening gebracht aan de verbruiker of afnemer. De energieleverancier draagt deze energiebelasting vervolgens af aan de Belastingdienst. De tarieven voor de energiebelasting worden aan het begin van elk jaar door de overheid vastgesteld.

In aanmerking komen voor een verlaagd belastingtarief of vrijstelling?
In een aantal gevallen komt u in aanmerking voor een bijzonder energiebelastingtarief, of een vrijstelling van de energiebelasting. De belangrijkste uitzonderingen op het reguliere tarief van de energiebelasting zijn kort beschreven bij de veelgestelde vragen onder het kopje Energiebelasting.

Heffing Opslag Duurzame Energie (ODE)
Per 1 januari 2013 betaalt u naast de reguliere energiebelasting ook een heffing voor ‘Opslag Duurzame Energie’, oftewel ODE. Het doel van de ODE is om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) te financieren. Een ondernemer die energie produceert, en daarbij het milieu niet of nauwelijks belast, kan in aanmerking komen voor deze subsidie. Het betreft een heffing op het verbruik van elektriciteit en gas.

Tarieven energiebelastingen en ODE voor elektriciteit (per 1-1-2018)

Tarieven elektriciteit in €/kWh (excl. btw) Energie-
belasting
Opslag
duurzame energie
Zone 1: 0 - 10.000 kWh € 0,10458 € 0,0132
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh € 0,05274 € 0,0180
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh € 0,01404 € 0,0048
Zone 4: > 10.000.001 kWh zakelijk gebruik € 0,00057 € 0,000194
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie € 308,54  € 0,00
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsfunctie met een doorlaatwaarde van > 6 Ampère * € 0,00000 € 0,00
Elektriciteit voor houders van een gesloten distributie systeem onbelast onbelast
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO vrijgesteld vrijgesteld

Tarieven energiebelastingen en ODE voor gas (per 1-1-2018)

Tarieven gas in €/m3 (excl. btw) Energie-
belasting
Opslag
Duurzame Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,26001 € 0,0285
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,06464 € 0,0106
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02355 € 0,0039
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01265 € 0,0021
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m3)
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
€ 0,16257 € 0,0000
Aardgas voor blokverwarming (€/m3)
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
€ 0,26001 € 0,0285
Aardgas voor houders van een gesloten distributie systeem (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) onbelast onbelast
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) vrijgesteld vrijgesteld

Tarieven energiebelastingen en ODE aardgas voor de tuinbouw (per 1-1-2018)

Tarieven gas in €/m3 (excl btw) Energie-
belasting
Opslag
Duurzame
Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,04175 € 0,0046
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,02440 € 0,0040
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02355 € 0,0039
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01265 € 0,0021
- +
Direct contact

Vragen?

Heeft u een vraag of hulp nodig? Wij helpen u graag. Neem gerust contact met ons op.

  • Wilt een vraag stellen via chat?
    Start de chat.

    Onze excuses, er is nu geen chatmedewerker beschikbaar.

  • Bel 040 - 257 76 00

    Bereikbaar op werkdagen
    van 08.30 tot 17.00 uur.